Thông tin chung

Công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội – HAWEICCO

Hanoi water electric installation construction joint stock company (Haweicco)

  • Trụ sở chính: 59 Thông Phong, Đống Đa, Hà nội.
  • Điện thoại: 024-3845 6226: Fax: 0243-8432 459
  • Quyết định chuyển đổi từ DNNN thành công ty cổ phần số 2143/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của UBND thành phố Hà Nội.
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103012970 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2006. Đăng ký thay đổi lần 6 ngày 28/06/2022.