TẦM NHÌN, SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn

Haweicco hướng tới trở thành doanh nghiệp uy tín và phát triển bền vững trong lĩnh vực Xây dựng, Lắp máy điện nước và Bất Động Sản tại Việt Nam, nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của đối tác và khách hàng.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Haweicco là mang đến sự an tâm và lợi ích tối đa cho khách hàng, đồng thời mang lại giá trị tối ưu cho cổ đông và người lao động.

Giá trị cốt lõi

Trong lịch sử 55 năm phát triển, Haweicco đặt cho mình mục tiêu, lý tưởng rõ ràng, từ đó định hình hệ giá trị cốt lõi là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp

Khách hàng là trung tâm

Luôn chú trọng vào khách hàng, coi nhu cầu của khách hàng là mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

Tôn trọng

Thực hiện thái độ và ứng xử tôn trọng với lãnh đạo, đồng nghiệp, đối tác và khách hàng.

Chất lượng và tiến độ

Đặt mục tiêu tạo ra những sản phẩm, những công trình chất lượng, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và đối tác theo đúng tiến độ cam kết.

Phát triển bền vững

Kiên trì, nỗ lực xây dựng mô hình doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho các bên liên quan.