Người đại diện theo pháp luật của công ty

 • Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  Họ và tên: Tạ Thị Vân
  Giới tính: Nữ
  Sinh ngày: 23/03/1979
  Dân tộc: Kinh
  Quốc tịch: Việt Nam
  Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: 001179020419
  Ngày cấp: 09/08/2018
  Cơ quan cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Quyết Tiến, Xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội
  Địa chỉ liên lạc: Xóm Quyết Tiến, Xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội
 • Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty
  Họ và tên: Dương Việt Hồng
  Giới tính: Nam
  Sinh ngày: 10/10/1979
  Dân tộc: Kinh
  Quốc tịch: Việt Nam
  Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: 027079000484
  Ngày cấp: 05/04/2019
  Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội
  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 1607 toà A2, chung cư An Bình, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  Địa chỉ liên lạc: Phòng 1607 toà A2, chung cư An Bình, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội