Kế hoạch thực hiện dự án

Căn cứ Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 13/07/2007 của UBND Thành phố Hà nội “V/v: Cho Công ty Cổ phần xây dựng Lắp máy Điện nước Hà nội dược sử dụng chính thức 74.975m2 đất tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Hạ Đình ”;

 

Căn cứ Quyết định số 4366/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 của UBND Thành phố Hà nội “V/v: Điều chỉnh Điều 1 và Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 2901/QĐ- UBND ngày 13/05/2007 của UBND Thành phố”;

 

Thực hiện chiến lược phát triển về nhà ở của thủ đô Hà Nội từ nay đến năm 2012 nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách của thành phố về nhà ở cho nhân dân thủ đô. Trong mấy năm qua, hàng loạt các khu đô thị mới đã được xây dựng trên địa bàn thành phố, đã góp phần làm giảm mật độ dân cư đang quá tải hiện nay trong khu vực nội thành, cải thiện đáng kể môi trường sống cho người dân thủ đô và đang hàng ngày làm thay đổi diện mạo của thành phố ngày càng khang trang, hiện đại hơn, xứng với tầm vóc là thủ đô của cả nước.

 

Công ty Cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội là doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, là một đơn vị có chức năng sản xuất và xây lắp các công trình dân dụng, xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà,…Trong kế hoạch phát triển sản xuất của Công ty trong những năm tới, là tập trung đầu tư vào xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu nhà ở mới cho thành phố.

 

Sau khi được sự chấp thuận của UBND thành phố và thoả thuận của cấp chính quyền các địa phương trên địa bàn nghiên cứu dự án. Công ty đã liên hệ với Sở Quy hoạch Kiến trúc để được hướng dẫn thực hiện và với Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội để lập đồ án quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới Hạ Đình trình UBND thành phố. Ngày 20/5/2004, UBND Thành phố đã ra các  Quyết định số 88/2004/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị mới Hạ Đình và số 89/2004/QĐ-UB về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng Khu đô thị mới Hạ Đình, là cơ sở để Công ty nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng.

 

Khu đất nghiên cứu xây dựng Khu đô thị mới Hạ Đình theo quy hoạch chi tiết được duyệt có diện tích khoảng 7,49ha, nằm ở phía Tây Nam thành phố, thuộc địa bàn các phường Hạ Đình quận Thanh Xuân và xã Tân Triều huyện Thanh Trì. Theo quy hoạch chung thủ đô Hà Nội và quy hoạch chi tiết Quận Thanh Xuân và Huyện Thanh Trì, đây là khu vực phát triển đô thị của thành phố về phía Nam từ nay đến năm 2012.

 

Khu đất xây dựng có vị trí nằm gần các công trình đầu mối Hạ tầng kỹ thuật và các trục giao thông quốc gia và thành phố như: quốc lộ 6, nhà máy nước Hạ Đình, đường vành đai 3 đang xây dựng và hoàn thiện…nên hết sức thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng khu đô thị mới.

 

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Hạ Đình do Công ty Cổ phần xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội làm chủ đầu tư, được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch chung của Thành phố. Dự án được triển khai sẽ tạo được một khu nhà ở mới hiện đại, có môi trường sống đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân thủ đô. Dự án được xây dựng còn tạo được một quỹ nhà ở, đất ở phục vụ cho công tác di dân giải phóng mặt bằng và các nhu cầu khác của Thành phố.

 

– Xây dựng khu đô thị mới đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội, đảm bảo theo các quy định của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và Thành phố Hà Nội.

 

– Xây dựng khu đô thị mới khang trang, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhân dân Thủ đô theo chương trình phát triển nhà ở của thành phố, tạo điều kiện và môi trường sống ổn định phù hợp với quy hoạch lâu dài.