HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Từ tháng 7 năm 2001, Công ty đã áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9002: 1994 trong các lĩnh vực hoạt động của mình. Cục tiêu chuẩn quốc tế BVQI (Vương quốc Anh) đã cấp Giấy chứng nhận ISO 9002:1994 cho Công ty và Công ty đã trở thành một trong những đơn vị xây dựng đầu tiên trong cả nước được cấp giấy chứng nhận này.

Trong năm 2002, Công ty đã tiến hành áp dụng thành công đồng thời hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM.

Năm 2003, Công ty đã chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002:1994 sang phiên bản ISO 9001:2000. Tổ chức Global (Vương quốc Anh) cấp Giấy chứng nhận. Hàng năm công ty đều tiến hành đánh giá định kỳ để duy trì hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến này. Năm 2006, Tổ chức Global đã cấp chứng chỉ gia hạn cho công ty, khẳng định hệ thống quản lý chất lượng của công ty được vận hành tốt và hiệu quả.

Năm 2006, 2007: Công ty đã được trao tặng cúp vàng ISO xác nhận những thành công của công ty trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO.

Năm 2018, Công ty đã chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 sang phiên bản ISO 9001:2015 do tổ chức GID cấp Giấy chứng nhận. Công ty luôn cố gắng duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng này.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Chúng tôi cam kết:
+ Luôn hướng tới lợi ích của khách hàng.

+ Đảm bảo yêu cầu kỹ mỹ thuật, an toàn tuyệt đối, giá cả hợp lý, hoàn thành đúng thời hạn là mục tiêu đối với mỗi công trình.

+ Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cán bộ công nhân viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu đổi mới công nghệ và sự phát triển liên tục của thị trường.