Vietnamese
English
Home TIN T?C & S? KI?N

Tin T?c - S? Ki?n

Thng bo tuy?n d?ng

T?NG CTY ??U T? PT H? T?NG ? TH?

C.TY C? PH?N XY D?NG L?P MY ?I?N N??C H N?I HAWEICCO

THNG BO TUY?N D?NG

?? m? r?ng ho?t ??ng thi cng xy l?p, ?p ?ng nhu c?p v? nhn l?c cho cc D? n

tr?ng ?i?m. Cng ty C? ph?n xy d?ng l?p my ?i?n n??c H n?i

c?n tuy?n cng nhn v?i s? l??ng l?n.

1. Ngnh ngh? v s? l??ng tuy?n d?ng:

- Cng nhn n??c: 15 ng??i.

- Cng nhn ?i?n: 10 ng??i.

- Cng nhn hn: 10 ng??i.

- Cng nhn n?: 10 ng??i.

- Lao ??ng ph? thng: 20 ng??i.

2. Yu c?u:

- Lao ??ng t? 18 tu?i tr? ln.
- Trnh ?? v?n ha t?i thi?u 12/12.
- C s?c kh?e t?t.

3. Th?i gian th? vi?c: 1 thng.

4. M?c l??ng: Th?a thu?n.

5. Cc ch? ?? khc:

- ???c h??ng ??y ?? cc ch? ?? BHXH, BHYT, BHTN theo qui

??nh c?a php lu?t, c?a Cng ty.

- ???c h??ng cc ch? ?? phc l?i khc nh?: Tham quan, ngh? mt...

6.Yu c?u h? s?:

- ??n xin vi?c.

- S? y?u l l?ch c xc nh?n c?a ??a ph??ng.

- B?n sao h? kh?u, gi?y khai sinh, CMT v cc b?ng c?p c lin quan.

- Gi?y khm s?c kh?e.

- 4 ?nh 4x6.

Lin h?: Cng ty C? ph?n xy d?ng l?p my ?i?n n??c H n?i.

Website: www.haweicco.vn

S? ?i?n tho?i: 04.38437780 g?p anh S?n

??a ch? lin h?: s? 59 ng Thng Phong Tn ??c Th?ng - ??ng ?a H N?i

 

Lin K?t Website

D? n ? thi cng


Cng trnh tiu biu

L??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter