Vietnamese
English
Home THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Báo cáo của HĐQT tại ĐH 2019

BC của HĐQT, BGĐ tại Đại hội 2019

 

CÔNG TY CP XÂY DỰNG LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI - HAWEICCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 

 

Dự thảo

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  NĂM 2019

PHẦN 1:  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018

1. Tình hình chung của Công ty năm 2018:

- Về công tác SXKD: Năm 2018 vẫn là một năm khó khăn đối với công ty, các XN trong công ty thực hiện các hợp đồng thi công đạt 38 tỷ đồng doanh thu, doanh thu bán nhà đạt 86,2 tỷ và doanh thu dịch vụ đạt 3,6 tỷ. Năm 2018 công ty hoàn thành được một số công trình mà tiến độ kéo dài trong suốt thời gian qua, cụ thể: Công trình NMXLNT Cần Thơ đã hoàn thành tất cả các điều khoản của hợp đồng và nhận được giấy chứng nhận hoàn thành trong 10/2018. Công trình Lia 1 và Lia 5 Dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cà Mau cũng đã hoàn thành trong năm 2018.

- Về công tác đầu tư xây dựng Dự án Khu đô thị mới Hạ đình: Do năng lực tài chính hạn chế nên “Dự án thành phần N02 - Xây dựng nhà ở thương mại cao tầng”, sau hơn 2 năm đề nghị Thành phố điều chỉnh dự án đã không thành công. Chúng ta đã bàn giao cho khách hàng 46/64 căn biệt thự thấp tầng, từng bước thu hồi vốn đầu tư. Chưa hoàn thành xong các thủ tục để khởi công xây dựng khu nhà cao tầng giành cho người thu nhập thấp N01.

-Về hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Công ty CP: Công ty vẫn duy trì và tạo mọi điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng qui định của pháp luật.

Tổng kết đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được nhằm phát huy thế mạnh và tiềm năng sẵn có, đề ra những biện pháp khắc phục, xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cho năm 2019 là mục tiêu của Đại hội hôm nay.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

TT

Các chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2018

Kế hoạch

Thực hiện

So sánh

1

Doanh thu sxkd& đầu tư

Tr. đồng

170.000

127.808

75,18%

2

Lợi nhuận sau thuế

Tr. đồng

3.500

3.702

106 %

3

Cổ tức

%

15

14,06

93,7%

4

Thu nhập bình quân

Tr.đồng/người

6,6

9,5

143%

5

Nộp ngân sách

Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách.

3. Đánh giá kết quả các mặt hoạt động

3.1. Công tác thi công, thanh quyết toán và tìm kiếm việc làm:

- Công tác thi công:

Công ty tiếp tục thực hiện việc giao khoán cho thi công các công trình cho XN trực thuộc. Các xí nghiệp đã tích cực chủ động trong việc thực hiện các công trình đúng tiến độ đảm bảo chất lượng, được Chủ đầu tư khen ngợi. Trong quá trình thi công, cán bộ công nhân viên của Công ty luôn tích cực tìm ra những biện pháp thi công mới nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công để đạt chất lượng và hiệu quả. Trong năm các XN tiếp tục thi công các công trình gối đầu từ năm trước và triển khai các hợp đồng mới như Ctrình Nâng cấp đô thị TP Cà Mau; Ctrình thay đổi nguồn nước thô nhà máy nước thị trấn Thứa, Bắc Ninh; Ctrình xây dựng đường ống truyền tải và phân phối Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc; Ctrình xây dựng hệ thống cấp nước khu biệt thự lô K, giai đoạn 3 (ciputra); Ctrình cải tạo viện ứng dụng công nghệ; Công trình thi công tuyến ống phân phối, dịch vụ và lắp đặt đồng hồ cho xã Tả Thanh Oai…

- Công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn: Một số công trình đã thi công từ các năm trước đã lập hồ sơ thanh quyết toán nhưng chưa dứt điểm được như mong muốn do khách quan và chủ quan, làm ứ đọng vốn (trị giá phải thu ước tính >8 tỷ đồng) như: Công trình CN Nghi Sơn (HĐ 2008); Công trình DAP 14 (HĐ 2008); Công trình CN Xuân Đỉnh - Nam phú thượng (HĐ 2004); Công trình cấp nước thoát nước mưa nước thải khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (Đại Xuyên 2014)… Một số công trình đã ký hồ sơ thanh quyết toán nhưng chủ đầu tư chưa bố trí được vốn đối ứng chi trả (trị giá >5 tỷ đồng) như công trình XD hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thị xã Thái Hòa; Ctrình thiết kế thi công công trình cấp nước sạch cụm Bắc Thạch Hà, Hà Tĩnh; Ctrình XD mạng lưới đấu nối từ nhà máy nước Quảng Phú, Bắc Ninh …

- Công tác tìm kiếm việc làm: Là công tác được công ty quan tâm hàng đầu, tuy nhiên kết quả đạt được chưa đáp ứng được kế hoạch sxkd, nguyên nhân chủ quan một phần là do năng lực để tham gia đấu thầu của công ty yếu, năng lực cạnh tranh kém, nguyên nhân khách quan là do nền kinh tế khó khăn, các dự án đầu tư chuyên ngành cấp thoát nước ngày càng khan hiếm do các công ty cấp thoát nước đã đầu tư ổn định hoặc đi vào hình thức xã hội hóa đầu tư ... dẫn đến nguồn việc làm thiếu nên việc tìm kiếm công ăn việc làm của công ty gặp nhiều trở ngại, công ty phải cạnh tranh quyết liệt với đơn vị bạn có mối quan hệ và năng lực rất mạnh. Việc mở rộng ngành nghề thi công xây lắp như: xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi... chưa được các đơn vị quan tâm dẫn đến nguồn việc càng thiếu.

Kết quả, năm 2018 các XN trong công ty thực hiện các hợp đồng thi công đạt 39,6 tỷ đồng doanh thu đáp ứng được 30% nhu cầu việc làm của công ty.

- Công tác thi công khu biệt thự dự án Hạ đình đã hoàn thành. Năm qua XN được bố trí phụ trách công tác thi công chủ yếu thực hiện nốt các công việc lặt vặt để tiếp tục bàn giao sản phẩm cho khách hàng, đạt 4.480 m2 xây dựng, trị giá 86 tỷ đ.

3.2. Công tác tổ chức, nhân sự:

Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty ngày càng thu hẹp. Sau khi công trình Nhà máy xử lý nước thải Cần thơ hoàn thành, biên chế hoạt động của XNXL 1 đã chấm dứt. XNXL Miền tây hoạt động cầm chừng, các hợp đồng thi công giao cho XNXL MT thực hiện được Công ty trực tiếp chỉ đạo điều hành. Các XN thi công của Công ty hiện chỉ còn XNXL2,3,5 thực tế hoạt động. Đến đầu năm 2019, Ban giám đốc công ty chỉ còn 01 nhân sự là đ/c Tổng Giám đốc. Đầu tháng 4/2019 Công ty bổ nhiệm thêm 2 vị trí phó Tổng giám đốc tham gia công tác điều hành nhằm mở rộng và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Tổng số cán bộ nhân viên của công ty đến ngày 31/12/2018 là 104 người (trong đó số lao động còn tham gia BHXH là 59 người, lao động khối gián tiếp là 30 người, kể cả bảo vệ), tất cả được ký hợp đồng lao động theo luật định.

3.3. Công tác AT vệ sinh lao động, PCCN:

Công tác ATVSLĐ PCCN là khâu rất quan trọng:

-  Trong tháng 1/2018 Công ty  đã hoàn chỉnh các văn bản pháp quy về công tác AT_BHLĐ  để kiện toàn bộ máy hoạt động.

- Ngay đầu năm kế hoạch 2018, Công ty đã tiến hành tổ chức huấn luyện định kỳ công tác ATVSLĐ và PCCN cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. 100% cán bộ công nhân viên được huấn luyện.

- Công ty tổ chức khám sức khoẻ cho 100% cán bộ công nhân viên, lập hồ sơ theo dõi phân loại sức khoẻ, phát hiện cán bộ công nhân viên bị bệnh cho đi điều trị và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ.

- Cử cán bộ quản lý, cán bộ AT, an toàn viên công ty và các Xí nghiệp tham gia các khoá học do Tổng công ty tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ.

- Công tác phòng chống cháy nổ Công ty đã lên phương án PCCC, được Phòng cảnh sát PCCC Hà Nội phê duyệt. Tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở do công an PCCC đào tạo và cấp chứng chỉ. Năm 2018 công ty đã cùng với công an PCCC tại địa bàn tổ chức diễn tập  phương án PCCC tại công ty. Mua sắm bổ sung trang bị cho các phương tiện chữa cháy đảm bảo an toàn.

Kết quả đạt được: Năm 2018 Công ty không có  vụ tai nạn lao động nào xảy ra. và trích quỹ khen thưởng cho công tác AT- VSLĐ - PCCC  năm 2018 là 4,3 triệu đồng

3.4. Công tác quản lý chất lượng và tài chính

- Chất lượng sản phẩm là nhiệm vụ sống còn tạo nên thương hiệu HAWEICCO của công ty. Nói đến HAWEICCO là bạn hàng nói đến chất lượng. Năm qua 100% các công trình thi công đều đạt chất lượng cao, không phải phá đi làm lại.

- Trong công tác quản lý tài chính: Báo cáo tài chính công ty hàng năm đều được đơn vị kiểm toán độc lập đánh giá là phán ánh trung thực, hợp lý theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Năm 2018, Công ty đã hoàn nghĩa vụ nộp NSNN, đóng BHXH bắt buộc đầy đủ.

- Dựa vào chế độ chính sách của nhà nước và các quy chế nội bộ hàng năm được sửa đổi, Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý tài chính đồng thời có sự vận dụng hợp lý theo thực tế, đáp ứng được cơ bản nhu cầu vốn cho công tác đấu thầu, tìm kiếm công ăn việc làm và thi công xây lắp của các đơn vị trong Công ty.

3.5. Hoạt động của các đoàn thể.

- Công tác Đảng:  Đảng bộ công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí trong nội bộ Đảng, nêu cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực như quan liêu tham nhũng, tham ô, lãng phí, hách dich, cửa quyền. Đảng bộ Công ty xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội luôn được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh liên tục từ năm 1989 đến nay.

- Công tác Công đoàn:

Thực hiện nghiêm túc chế độ công khai dân chủ theo quy định của pháp luật. Công khai nội quy, quy chế, định mức, tiêu chuẩn, chế độ, công khai việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ công nhân viên nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho ngư­ời lao động. Năm 2018 không có đơn th­ư tố cáo, khiếu nại nào xảy ra .

Một số hoạt động của công đoàn năm 2018: Tặng quà cho CBCNV dịp Tết nguyên đán; Tổ chức cho 100% CBCNV nghỉ mát dịp hè; Tổ chức cho chị em trong Công ty đi tham quan dã ngoại nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10; Tham gia hội khoẻ thể dục thể thao tại Tổng Công ty; Tặng quà cho 100% các cháu là con CBCNV có độ tuổi từ 12 tuổi trở xuống nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung Thu, các cháu đạt học sinh giỏi; Tham gia công tác từ thiện xã hội.

- Công tác quân sự và dân quân tự vệ: Công ty cử cán bộ chuyên trách công tác quân sự và dân quân tự vệ theo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động của công tác quân sự, tự vệ của công ty năm 2018 tiếp tục được Quận đội và UBND quận Đống Đa đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4.  Các chỉ số tài chính cơ bản năm 2018

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2017

Năm 2018

1

Cơ cấu tài sản

-          Tài sản dài hạn/Tổng tài sản

-          Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản

 

%

 

71,66

28,34

 

70,01

29,99

2

Cơ cấu nguồn vốn

-          Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn

-          Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn

 

%

 

68,66

31,34

 

90,63

9,37

3

Khả năng thanh toán

-          Khả năng thanh toán ngắn hạn

-          Khả năng thanh toán nhanh

 

Lần

 

1,55

0,72

 

1,84

0.61

4

Khả năng sinh lời

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (Hệ số lợi nhuận ròng)

- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE)

 

 

%

 

3,23

 

7,83

10,29

 

1,08

 

2,9

11,56

5

Giá trị sổ sách của cổ phiếu phổ thông

đồng

15.517

15.697

6

Hệ số bảo toàn vốn

Lần

1,06

1,33

5. Phân phối lợi nhuận (xem tờ trình)

6. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.

6.1. Cơ cấu và hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 người, trong đó 02 thành viên kiêm nhiệm điều hành, phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong năm HĐQT vẫn duy trì chế độ họp định kỳ và đột xuất để kiểm điểm, điều chỉnh và chỉ đạo thực hiện các mặt quản lý, ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời đáp ứng yêu cầu trong quá trình sxkd của Công ty. HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

6.2. Chi phí hoạt động và thù lao HĐQT

Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018 chủ yếu là thù lao của các thành viên HĐQT. Đại hội cổ đông năm 2018 đã thông qua mức chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT, tổng số tiền là 66 triệu đồng. Cụ thể: Thù lao của chủ tịch HĐQT 1,5 triệu đồng/tháng, thù lao của các thành viên là 1 triệu đồng/tháng. Các chi phí khác do các thành viên HĐQT hoạt động kết hợp cùng với công tác chuyên môn của mình nên các chi phí đó không tách riêng được và hạch toán chung vào chi phí điều hành sản xuất của công ty.

7. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Năm 2018 HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình sxkd của công ty, Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ và có mời Trưởng Ban kiểm soát dự.

Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực, kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ  trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp mục tiêu sxkd ngắn hạn và dài hạn.

8. Kết quả hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc & cán bộ quản lý khác:

Căn cứ Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định đó ban hành, HĐQT giao quyền cho Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày, thực hiện các quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật. T.Giám đốc có trách nhiệm báo cáo hoạt động kinh doanh định kỳ theo quý, báo cáo khi T.Giám đốc thấy cần thiết phải có quyết định từ HĐQT hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của HĐQT, để từ đó HĐQT đánh giá và có định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty cho phù hợp.

Để duy trì bộ máy hoạt động ổn định an toàn hiệu qủa trong thời điểm khó khăn của ngành xây lắp như hiện nay là một nỗ lực rất lớn của Ban giám đốc cũng như cán bộ nhân viên Công ty.

PHẦN II:  KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi khó khăn chung của nền kinh tế cùng với thực tế hoạt động sxkd, HĐQT Công ty trình Đại hội cổ đông một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2019 như sau:

-

Giá trị SXKD và Doanh thu

130 tỷ đồng

-

Thu nhập bình quân người lao động, lợi nhuận sau thuế, cổ tức

Bằng mức năm 2018

-

Đầu tư XD Dự án Hạ Đình

Khởi công xây dựng khu nhà ở N01

2. Định hướng các giải pháp thực hiện

- Xác định mục tiêu là tiếp tục phát huy ngành nghề truyền thống, tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng thi công đã ký kết trong năm 2018 chuyển tiếp sang 2019. Tăng cường tìm kiếm các hợp đồng mới. Liên danh, liên kết với các đơn vị bạn, nhất là các đơn vị trong Tổng Công ty, mở rộng ngành nghề, học hỏi các lĩnh vực mới để tăng khả năng cạnh tranh trong công tác tìm kiếm công ăn việc làm.

- Tiếp tục duy trì mối quan hệ mật thiết với các nhà cung ứng nguyên vật liệu thường xuyên và đơn vị cung ứng tín dụng cho việc thực hiện các hợp đồng thi công.                -  Tăng cường công tác chất lượng để duy trì và củng cố uy tín của Công ty đối với khách hàng, giữ vững thương hiệu: Đẩy mạnh công tác giám sát quản lý kỹ thuật trên các công trình, có kế hoạch bổ sung đầy đủ nguồn lực để thực hiện tốt hơn công tác này. Đồng thời ưu tiên các công trình trọng điểm, các công trình có yêu cầu gấp rút về tiến độ và giải ngân, đảm bảo tất cả các công trình thi công đều đạt chất lượng tốt. Đây cũng là cách tốt nhất để quảng bá thương hiệu HAWEICCO.

- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư thiết bị đáp ứng kịp thời cho yêu cầu của SXKD.

- Củng cố xây dựng bộ máy quản lý và điều hành, phát huy dân chủ gắn với tăng cường việc thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Công ty trong mọi hoạt động.

- Nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng, làm tốt công tác an ninh quốc phòng, đấu tranh có hiệu quả phòng chống tham nhũng lãng phí.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty tại Đại hội cổ đông năm 2019. HĐQT trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong những thời điểm khó khăn. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực không ngừng, Công ty CP Xây dựng Lắp máy Điện Nước Hà Nội - HAWEICCO vẫn đang hướng tới sự phát triển ổn định và hiệu quả hơn trong tương lai.

Trân trọng cảm ơn

Hà nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
VŨ LÂM
 

Liên Kết Website

Dự án đã thi công


Công trình tiêu biêu

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter