Vietnamese
English

Liên h?

CÁC PH̉NG BAN

  1. Pḥng K? ho?ch k? thu?t                                   Tel: 04 -7323541
  2. Pḥng T? ch?c hành chính                                Tel: 04- 8456226
  3. Pḥng Tài v?                                                     Tel: 04- 7321665
  4. Ban qu?n lư d? án khu ?ô th? m?i H? ?́nh          Tel: 04- 7324578

CÁC ??N V? THÀNH VIÊN

  1. Xí nghi?p xây l?p 1                                                 Tel: 04 -7320509
  2. Xí nghi?p xây l?p 2                                                 Tel: 04- 7320294
  3. Xí nghi?p xây l?p 3                                                 Tel: 04- 7320292
  4. Xí nghi?p xây l?p 4                                                 Tel: 04- 7320293
  5. Xí nghi?p xây l?p 5                                                 Tel: 04- 7321632

Xí nghi?p xây l?p Mi?n Tây                                  Tel: 04- 7321665

 

Liên K?t Website

D? án ?ă thi công


Công tŕnh tiêu biêu

L??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter