Vietnamese
English
Home LIÊN HỆ

Liên hệ

CÁC PHÒNG BAN

  1. Phòng Kế hoạch kỹ thuật                                   Tel: 04 -7323541
  2. Phòng Tổ chức hành chính                                Tel: 04- 8456226
  3. Phòng Tài vụ                                                     Tel: 04- 7321665
  4. Ban quản lý dự án khu đô thị mới Hạ Đình          Tel: 04- 7324578

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

  1. Xí nghiệp xây lắp 1                                                 Tel: 04 -7320509
  2. Xí nghiệp xây lắp 2                                                 Tel: 04- 7320294
  3. Xí nghiệp xây lắp 3                                                 Tel: 04- 7320292
  4. Xí nghiệp xây lắp 4                                                 Tel: 04- 7320293
  5. Xí nghiệp xây lắp 5                                                 Tel: 04- 7321632

Xí nghiệp xây lắp Miền Tây                                  Tel: 04- 7321665

 

Liên Kết Website

Dự án đã thi công


Công trình tiêu biêu

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter